South Korea BANS Anime & Manga Art kedere, Awọn ẹtọ O jẹ “Ifiloju Ọmọ”